วันพฤหัสนี้ก็ถึงวันขอบคุณพระเจ้า หรือ Thanksgiving Day แล้ว เลยไปหาข้อมูลมาอ่านเล่นดีก่า ^^

วันขอบคุณพระเจ้า หรือ Thanksgiving Day เป็นวันที่คนอเมริกันขอบคุณพระเจ้าที่ดลบันดาลให้นักแสวงบุญมาตั้งอาณานิคมใหม่ รอดชีวิตมาได้ตั้งแต่ครั้งปีคริสตศักราช 1620 หรือพุทธศักราช 2163 สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยนั้น คณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่า พวก pilgrims นิกายศาสนาบริสุทธิ์ หรือ Puritanismออกเดินทางจากอังกฤษ โดยเรือ Mayflower มาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาโดยมาขึ้นบกที่เมือง Plymouth มลรัฐ Massachusetts และตัดสินใจจัดตั้งอาณานิคมพลิมัธ หรือ Plymouth Colony ขึ้น พวกพิลกริมส์ ทำไร่ไถนา ออกป่าล่าสัตว์ และจัดตั้งบ้านเรือนโดยมีผู้ว่าการรัฐ William Bradford และ Miles Standish เป็นผู้นำในฤดูใบไม้ร่วงปีรุ่งขึ้น หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว พวกพิลกริมส์เลยจัดให้มีงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยดลบรรดาลให้รอดชีวิตในดินแดนใหม่มาได้ครบ 1 ปี เนื่องจากในช่วงแรกนั้นพวกพิลกริมส์ที่ทนความหนาว ความอดอยาก และโรคภัยไข้เจ็บไม่ไหวต้องพากันล้มตายไปถึงเกือบครึ่งอาณานิคม ในงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกนั้น พวกพิลกริมส์ได้เชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง เผ่า Wampa-naug มาร่วมรับประทานด้วยเนื่องจากว่า ชาวอินเดียนแดง เป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่นๆ ไว้เป็นอาหาร

อันนี้เล่าจากมุมมองของคนขาวที่ถือศาสนาคริสต์

ถ้าเป็นมุมมองของคนพื้นเมือง ก็ว่า เมื่อฤดูใบไม้ร่วงของปีคริสต์ศักราชที่ 1621 สำหรับชาวอินเดียนแดงเผ่า ว็อมพาน็อค (Wampanoag) ถือเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกว่า Keepunumuk ซึ่งในปีนั้น สมาชิก Wampa-noag จำนวน 90 คน ได้ร่วมฉลองและแบ่งปัน อาหารร่วมกับนักล่าอาณานิคมชาวอังกฤษ จำนวน 52 คน ที่มากับเรือ Mayflower และยังคงรอดชีวิต... Wampanoag เป็นภาษาพื้นเมืองหมายความว่า "Eastern People" หรือ "People of the First Light" หมายถึง คนตะวันออก หรือ ผู้ที่เห็นดวงอาทิตย์ก่อน...เป็นผู้ที่ตั้งรกรากนับเป็นหมื่นปี อยู่บนผืนดินของหมู่บ้าน พาทูเซ็ท (Patuxet) ซึ่งต่อมาชาวอังกฤษได้เปลี่ยนชื่อเป็น Plymouth ที่เป็นที่ตั้งของรัฐแมซซาชูเซทส์ Massachusetts ในปัจจุบัน

เมื่อต้นฤดูหนาวของช่วงปีคริสต์ศักราชที่ 1620 เป็นช่วงเวลาที่ชาวอังกฤษจำนวน 101 เข้าเทียบฝั่งที่เมือง Patuxet ซึ่งในขณะนั้นกลาย เป็นเมืองร้างจากการแพร่ระบาดของกาฬโรค และผู้มาเยือนกลุ่มนี้ก็ต้องเผชิญกับโรคร้ายเช่นเดียวกัน โดยคร่า ชีวิตชาวอังกฤษไปกว่าครึ่ง...ดังนั้นเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาเยือนในช่วงปลายปี ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคร้ายซึ่งประกอบ ด้วย Massosoit ผู้เป็นหัวหน้าเผ่าของ Wampanoag กับสมาชิก Wampanoag อีก 90 คน และชาวอังกฤษ อีก 52 คน ได้ร่วมฉลองการเก็บเกี่ยวที่สำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นเวลานานถึง 3 วัน 3 คืน...ซึ่งไม่ได้เป็นวันแรก ของเทศกาล Thanksgiving (The First Thanksgiving) และไม่ได้เป็นวันทางศาสนาที่หลายคนเข้าใจกัน...

 

 

มาต่อกันในมุมมองของคนขาว ชาวอาณานิคม ฉลองวันขอบคุณพระเจ้าติดต่อกันมาทุกปีแต่ไม่ได้มีการประกาศให้วันขอบคุณพระ เจ้าเป็นวันหยุด ที่มีการฉลองกันทั่วประเทศ จนกระทั่ง นาง Sarah Josepha Hale บรรณาธิการ นิตยสารสตรี Godey’s Lady’s Book รณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐในปี 1863 หรือ พุทธศักราช 2406 ประธานาธิบดี ลินคอล์นจึงประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้า เป็นวันหยุดทั่วประเทศสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้

ในปัจจุบัน วันขอบคุณพระเจ้า ฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่สี่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ปกติที่ทำการรัฐบาลจะหยุดทำการกันทั้งวันพฤหัสบดีและวันศุกร์กว่าจะไปเปิดทำการ กันอีกครั้งก็ในวันจันทร์ถัดมา สมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามมลรัฐต่างๆ ก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกัน ว่ากันว่า ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้ มีคนเดินทางกันแน่นขนัดที่สุดในรอบปี หนาตากว่าในช่วงวันคริสต์มาสอีก ในช่วงใกล้วันขอบคุณพระเจ้า พ่อบ้านแม่บ้าน มักจะเตรียมหาซื้อไก่งวงมันเทศ และฟักทองมาเตรียมไว้ พอถึงเช้าวันขอบคุณพระเจ้า ก็จะอบไก่งวง เตรียมเครื่องเคียงซึ่งมักประกอบไปด้วย มันเทศอบ และซ้อสแครนเบรี่ ส่วนของหวานก็มักจะได้แก่ พายฟักทอง พอสายหน่อยก็จะเปิดโทรทัศน์ดูพาเรดบัลลูนรูปต่างๆ ที่ห้างสรรพสินค้า Macys จัดให้มีเป็นประจำทุกปีในนครนิวยอร์ค พอดูพาเรดกันจบแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็จะเริ่มรับประทานไก่งวงกัน ส่วนมากแล้ว ก็มักจะดูการแข่งขันฟุตบอลอเมริกันไปด้วย

พอรุ่งขึ้น วันศุกร์ ผู้ที่ชอบการจับจ่ายใช้สอยก็มักจะออกไปหาซื้อของกันตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างแน่นขนัดเนื่องจากว่าวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้า ที่เรียกกันว่า Black Friday นี้ เป็นวันเริ่มต้น การหาซื้อของขวัญเทศกาล สำหรับเทศกาลเก็บเกี่ยวและขอบคุณธรรมชาตินั้น มีปฏิบัติกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย พิธีนี้ก็ตรงกับประเพณี ทำขวัญข้าว ในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งทำกันในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยมีการจัดเครื่องสังเวยแม่โพสพ เพื่อไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้ม หนอน สัตว์ต่าง ๆ มากล้ำกราย ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนถวายแก่พระสงฆ์เมื่อข้าวนาสุกดีแล้ว เมื่อนวดข้าวเสร็จก็จะกำหนดวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นำข้าวขึ้นยุ้ง ชาวบ้านก็จะมาร่วมทำขวัญข้าว ร้องเพลงทำขวัญแม่โพสพ น่าสังเกตด้วยว่ามีการใช้วันพฤหัสฯ เป็นวันดีเช่นกัน น่าแปลกดี สำหรับในภาคเหนือในเดือน พฤศจิกายน ก็มีพิธีใส่บาตรข้าวพระเจ้าหลวง (ถวายข้าวมธุปายาส) ก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงความขอบคุณและกตัญญูกตเวทีเช่นกัน ส่วนประเพณีสู่ขวัญข้าวจะมีขึ้นในธันวาคม (หรือเดือนสามตามปฏิทินทางเหนือ) เท่าที่เห็นในเมืองไทย ปัจุบันมีการจัดเทศกาลตามแบบฝรั่งตามโรงแรมหรูๆ ก็ไม่รู้ว่าคนมีความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของวันนี้หรือไม่ เราจึงน่าจะหันมารณรงค์ให้คนหันมามองสิ่งที่ใกล้ตัว และแสดงความขอบคุณและระลึกถึงชาวนาที่ทำให้เราได้มีข้าวกิน และไม่ต้องหิวโหยอย่างคนจำนวนมากในโลก เลยถือโอกาสเอาบทขอบคุณนี้ ที่พวกเราส่วนมากคงลืมไปแล้วมาเตือนใจอีกครั้งนะคะ

 

 ข้าวเอ๋ย ข้าวสุก เรากิน ทุกบ้าน ทุกฐานถิ่น กว่าจะมา เป็นข้าว ให้เรากิน ชาวนาสิ้น กำลัง เกือบทั้งปี ต้องทนแดด ทนฝน ทนลมหนาว จึงได้ข้าว จากนา มาถึงนี่ พวกเราจึง ควรคิด ให้ดีดี ชาวนามี คุณต่อเรา ไม่เบาเลย แล้วก็นี่อีกบทหนึ่ง เป็นคำกล่าวก่อนรับประทานอาหารค่ะ ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากิน ทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า หลายคนเหนื่อยยาก ลำบากนักหนา สงสารบรรดา คนยากคนจน ในโลกนี้ ยังมีคน ที่จนยาก แสนลำบาก อัตคัด และขัดสน อย่ากิน ทิ้งขว้าง ตามใจตน สงสารคน อื่นที่ ไม่มีกิน

แม้เราไม่ได้ทำทุกวัน แต่อย่างน้อยถือเอาวันเทศกาลอะไรซักวันหนึ่งแล้วตั้งจิตระลึกด้วยความขอบคุณ ก็คงดีกว่าไม่ได้ทำเลย จริงมั้ยคะ

Thanksgiving Day is a holiday celebrated primarily in the United States and Canada. Thanksgiving is celebrated each year on the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday of November in the United States. Thanksgiving in Canada falls on the same day as Columbus Day in the United States. Because of the longstanding traditions of the holiday, the celebration often extends to the weekend that falls closest to the day it is celebrated. Thanksgiving in North America had originated from a mix of European and Native traditions. Typically in Europe, festivals were held before and after the harvest cycles to give thanks for a good harvest, and to rejoice together after much hard work with the rest of the community. At the time, Native Americans had also celebrated the end of a harvest season. When Europeans first arrived to the Americas, they brought with them their own harvest festival traditions from Europe, celebrating their safe voyage, peace and good harvest. Though the origins of the holiday in both Canada and the United States are similar, Americans do not typically celebrate the contributions made in Newfoundland, while Canadians do not celebrate the contributions made in Plymouth, Massachusetts.

 

In modern days, Thanksgiving day is followed by the much anticipated “Black Friday”. Black Friday is the day following Thanksgiving Day in the United States, traditionally the beginning of the Christmas shopping season. On this day, most major retailers open extremely early, often at 4 a.m., or earlier, and offer promotional sales to kick off the shopping season, similar to Boxing Day sales in many British Commonwealth countries. Black Friday is not actually a holiday, but most non-retail employers give their employees the day off, increasing the number of potential shoppers. It has routinely been the busiest shopping day of the year since 2005, although news reports, which at that time were inaccurate, have described it as the busiest shopping day of the year for a much longer period of time. The day's name originated in Philadelphia, where it originally was used to describe the heavy and disruptive pedestrian and vehicle traffic which would occur on the day after Thanksgiving. Use of the term started before 1966 and began to see broader use outside Philadelphia around 1975. Later an alternative explanation began to be offered: that "Black Friday" indicates the point at which retailers begin to turn a profit, or are "in the black".

 

At any rate, 'tis the time of giving thanks, of showing gratitude for all the good tidings with which we have been blessed in our lives.

Happy Thanksgiving Everyone :)

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_%28shopping%29 Related links: http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=26449 http://www.plimoth.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/Plimoth_Plantation For native American view of Thanksgiving: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2011/11/22/the-wampanoag-side-of-the-first-thanksgiving-story-64076 http://en.wikipedia.org/wiki/Battles_of_Saratoga ทำขวัญข้าว http://www.prapayneethai.com/th/belief/center/view.asp?id=089

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • katingthai

  LIKE...

  โพสเมื่อ 30 พ.ย. 54 เวลา 22:36
 • toichatpet
  millinple

  ชอบภาพนี้จัง ได้ใจไปเลยค่ะ ได้รู้เกี่ยวกับเทศกาลนี้มากขึ้นและยังได้ข้อคิดเรื่องกินข้าวอีก ชอบจังค่ะ ^^

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ คุณเปิ้ล

  โพสเมื่อ 30 พ.ย. 54 เวลา 11:20
 • millinple

  ชอบภาพนี้จัง ได้ใจไปเลยค่ะ ได้รู้เกี่ยวกับเทศกาลนี้มากขึ้นและยังได้ข้อคิดเรื่องกินข้าวอีก ชอบจังค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 30 พ.ย. 54 เวลา 06:14
 • toichatpet
  mycolor

  ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ป่าวน้าครับ เดี๋ยวถ้าไปแถวนั้นจะลองแวะไปชิมมั้ง ^^

  ทานเผื่อด้วยเด้อ ^^

  โพสเมื่อ 28 พ.ย. 54 เวลา 01:06
 • mycolor
  toichatpet

  จำชื่อไม่ได้ (มาดาม Tu ป่าวก็ไม่รู้) ตรงใกล้ร้าน ฮาร์เก้นดัส กะร้านคิปลิ้ง ตรงเชิงสะพานรถไฟฟ้า สถานีพระพรหมที่เอราวัณ ตรงข้ามเกสรพลาซ่าอ่ะ ตรงที่มีที่จอดรถข้างๆ โรงเรียนมาร์แตร์ฯ น่ะ เค้ายังขายอยู่ป่าวหว่า อร่อยนะ เจ้านั้นน่ะ

  ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ป่าวน้าครับ เดี๋ยวถ้าไปแถวนั้นจะลองแวะไปชิมมั้ง ^^

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 23:48
 • toichatpet

  Thank you for such appetizing picture kha. I haven't cooked it . I might put it in soup ต้มจืด -- Heard it can also be eaten raw though tasteless. I have not seen the shoots in the market ever. Good info.

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:44
 • xxs212xx
  toichatpet

  it's call ฟักแม้ว in thai

  That is it krub. Thai disk uses the shoots. How do you cook with the fruit krub?

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Phat_sayongte.jpg/800px-Phat_sayongte.jpg">

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:39
 • toichatpet
  xxs212xx

  Not to worry krub. There is a farmer market around here but I do not go there often. Unless they put up a sign telling what it is then I probably will not be able to pronounce the name (D'Anjou) right krub :) Thank you for updating the information krub.

  You're welcome kha. Yesterday I bought 2 new types of produce I have never tasted to just experiment -- quince (a yellow fruit) and chayote (heard it's call ฟักแม้ว in thai) -- Farmers markets often don't have unusual produce. I found this supermarket in Berkeley (called Berkeley Bowl) that carries all sorts of interesting things... even fresh Kaffir leaves.

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 09:55
 • xxs212xx

  Not to worry krub. There is a farmer market around here but I do not go there often. Unless they put up a sign telling what it is then I probably will not be able to pronounce the name (D'Anjou) right krub :) Thank you for updating the information krub.

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:48
 • toichatpet
  toichatpet

  D'Anjou are brown and then there's some red pears too.

  I made a mistake here kha. Just came back from the market. The D'Anjou pear is actually red (there are other types of red pear too -- but this is pervasive) and the brown ones are actually "Bose" pears kha. Sorry about the misinformation.

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 21:05
 • toichatpet
  070232

  ขอหมดใจเลยได้ป่ะคะ

  ให้ไปเล้ยคะ ^^

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 13:09
 • toichatpet
  mycolor

  แสงงาม

  ดีใจที่มายชอบเหมือนพี่ พี่ชอบ still life สไตล์นี้จังอ่ะ

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:55
 • toichatpet
  070232

  น่ากินมาเลย ค่ะ

  อิอิอิ ขอบคุณค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:54
 • toichatpet
  xxs212xx

  That must be it. I did not even know what it is what krub :)

  The colors are totally different kha. You won't miss it. Bartlett are green and D'Anjou are brown and then there's some red pears too... Time to venture to local market today? BTW, are farmers market still available in your area? I would recommend venturing there to learn about new produce ... hee heee. Quite a treat really.

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:52
 • toichatpet
  baronijr

  hummm, be delicious! I love it.

  Thanks Luiz... Have a great weekend. Thanks for dropping by ^^.

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:49
 • toichatpet
  jeemspurasha

  โอ้วว น่าหม่ำมากกกก

  หม่ำด้วยกันมั้ยคะ ^^ ขอบคุณที่แวะมาค่ะ คุณจืด

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:49
 • toichatpet
  mycolor

  ไม่เผื่อท้องน้องๆที่เมืองไทยมั้งเลย ^^ ดูได้แต่ภาพแล้วกลืนน้ำลาย

  น่าจ๋งจ๋าน ไปหาชิมซักชิ้นป๊ะ ถ้าอยู่ใกล้จะชวนมาดื่มกาแฟยามบ่ายด้วยกัน ^^ ว่าแล้ว เดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพฯคงมีคนเปิดเบเกอรี่กันมากมายเนอะ แต่พี่นึกถึงเค้กมะตูมของร้านโปรด จำชื่อไม่ได้ (มาดาม Tu ป่าวก็ไม่รู้) ตรงใกล้ร้าน ฮาร์เก้นดัส กะร้านคิปลิ้ง ตรงเชิงสะพานรถไฟฟ้า สถานีพระพรหมที่เอราวัณ ตรงข้ามเกสรพลาซ่าอ่ะ ตรงที่มีที่จอดรถข้างๆ โรงเรียนมาร์แตร์ฯ น่ะ เค้ายังขายอยู่ป่าวหว่า อร่อยนะ เจ้านั้นน่ะ

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:48
 • toichatpet
  xxs212xx

  Hmmm.... look so good krub. Just need a good cup of coffee to complete it.

  I'm having one with the leftover right now :).

  โพสเมื่อ 26 พ.ย. 54 เวลา 12:39
 • 070232

  ขอหมดใจเลยได้ป่ะคะ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:59
 • 070232

  น่ากินมาเลย ค่ะ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:58
 • baronijr

  hummm, be delicious! I love it.

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 06:09
 • baronijr

  good idea, nice shot!

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 06:07
 • jeemspurasha

  โอ้วว น่าหม่ำมากกกก

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 04:24
 • mycolor

  ขอบคุณด้วยความรักนี่แหล่ะ เจ๋งสุดดดดดดดด ^^

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 04:17
 • mycolor

  แสงงาม

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 04:17
 • mycolor

  ไม่เผื่อท้องน้องๆที่เมืองไทยมั้งเลย ^^ ดูได้แต่ภาพแล้วกลืนน้ำลาย

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 04:16
 • toichatpet
  1lop

  เห้นภาพใหย่สวยงามมากกกกกก

  ใครว่า ใบไม้ริมทางไม่สวยเนอะคะ พี่ตุ้ม ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 21:01
 • toichatpet
  1lop

  555 ซู๊ดดดยอดดดไอเดีย ชอบๆ

  อิอิอิ ดีใจใหญ่เลย ยอดจอมยุทธ์ชมหง่ะ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 21:00
 • toichatpet
  sarinkunthong

  พระเจ้า... น่ากินมากกกกก

  คนผอมๆ สวยๆ ทานไ้ด้เยอะๆ เลยค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 20:59
 • toichatpet
  sarinkunthong

  สวยเชียวค่ะ

  ขอบคุณจ้าาาา ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 20:59
 • toichatpet
  1lop

  ชอบกินแบบกรอบๆจ้ะ

  เหมือนกันค่ะ แต่สุกเร็วมากเลยเนาะ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:53
 • toichatpet
  1lop

  Happy Thanksgiving จ้ะต่อย มาชมตอนเช้าๆ เห็นแล้วหิวชะมัดเรย

  เช่นกันค่ะ พี่ตุ้ม

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:52
 • toichatpet
  xxs212xx

  These leaves must be freshly picked. They look so lively. I like the arrangement of the set. The plate mat is nice krub.

  Thank you kha. I find new and beautiful leaves and twigs every time I walk outside nowadays. I try to press them for later identification. If you can see that twig of nondescript with little white flowers -- THAT which I don't know the name has the sweetest fragrance -- It reminds me of "ดอกราตรี" somehow ... Wish I knew what kind of bush that is.

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:52
 • 1lop

  555 ซู๊ดดดยอดดดไอเดีย ชอบๆ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:52
 • 1lop

  เห้นภาพใหย่สวยงามมากกกกกก

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:51
 • 1lop

  ชอบกินแบบกรอบๆจ้ะ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:51
 • 1lop

  portion ขนาดนี้พอดีงาม

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:50
 • 1lop

  Happy Thanksgiving จ้ะต่อย มาชมตอนเช้าๆ เห็นแล้วหิวชะมัดเรย

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:50
 • sarinkunthong

  สวยเชียวค่ะ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:50
 • sarinkunthong

  พระเจ้า... น่ากินมากกกกก

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:49
 • toichatpet
  xxs212xx

  Lovely, lovely krub. Khun Toi has many skills. The arrangement of leaves and setting of the light are great krub.

  Ha ha. Thank you for your kind words kha... I'm just a Jill of All Trade and Mistress at None -- Glad you think highly of my self-expression though :)).

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:47
 • xxs212xx
  toichatpet

  I mean us showing gratitude to Mother Nature and Indefinite Being or whatever Gods we revere for the beauty that all abounds and the ability to appreciate it kha.... Hee hee ... sorry for being unclear :).

  No, no you are fine krub. I knew what it means. krub.

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:45
 • xxs212xx
  toichatpet

  Ha ha ... sorry I'm not a pear expert kha... Normally I don't like the texture of it when completely ripe but this time was an exception -- This is local, organic "Bartlett pears... The more pervasive kind in the supermarket.

  I myself prefer the "D'Anjou" pears that are brownish in color -- which might be the ones you mentioned -- as when I googled, these are also called Beurré d'Anjou -- which means butter... They have less pithy texture, firmer and sweeter.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Hedrick_%281921%29_-_Beurre_d%27Anjou.jpg/220px-Hedrick_%281921%29_-_Beurre_d%27Anjou.jpg">

  Hope this helps :).

  That must be it. I did not even know what it is what krub :)

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:44
 • toichatpet
  xxs212xx

  I have not seen a pile of leaves that shows gratitude. A great artistic expression krub.

  I mean us showing gratitude to Mother Nature and Indefinite Being or whatever Gods we revere for the beauty that all abounds and the ability to appreciate it kha.... Hee hee ... sorry for being unclear :).

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:44
 • toichatpet
  xxs212xx

  Are these the kind that has butter like texture krub?

  Ha ha ... sorry I'm not a pear expert kha... Normally I don't like the texture of it when completely ripe but this time was an exception -- This is local, organic "Bartlett pears... The more pervasive kind in the supermarket.

  I myself prefer the "D'Anjou" pears that are brownish in color -- which might be the ones you mentioned -- as when I googled, these are also called Beurré d'Anjou -- which means butter... They have less pithy texture, firmer and sweeter.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Hedrick_%281921%29_-_Beurre_d%27Anjou.jpg/220px-Hedrick_%281921%29_-_Beurre_d%27Anjou.jpg">

  Hope this helps :).

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:40
 • xxs212xx

  I have not seen a pile of leaves that shows gratitude. A great artistic expression krub.

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:34
 • xxs212xx

  Lovely, lovely krub. Khun Toi has many skills. The arrangement of leaves and setting of the light are great krub.

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:33
 • xxs212xx

  Are these the kind that has butter like texture krub?

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:28
 • xxs212xx

  Hmmm.... look so good krub. Just need a good cup of coffee to complete it.

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:28
 • xxs212xx

  These leaves must be freshly picked. They look so lively. I like the arrangement of the set. The plate mat is nice krub.

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 18:24
 • toichatpet
  thaiphotos

  อ้าว.... ผมใช้คำว่า"เหี่ยว" จิกกัดน้าต๋อยไปด้วยน่ะครับ ช่วยสนใจและเจ็บปวดด้วยฮะ อิอิอิ

  เชอะ ไม่ได้สนใจ และไม่เจ็บปวด เพราะดิชั้น "ตึง" ทุกส่วนสัดฮ่ะ ก๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 13:36
 • thaiphotos
  toichatpet

  มากกกเลยค่ะ รู้สึกในทุกที่ ทุกเวลาที่เดินผ่านใบไม้แสนสวยเหล่านี้ เลยกองไว้เป็นรูปหัวใจ แทนความรักและชื่นชมกับความงามที่ใครๆ อาจมองข้าม ในด้านเทคนิค ช้อตนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากของ รักแรก ที่เลียนแบบไม่ไ้ด้เลยค่ะ คุณอ้น ถ่ายซ้ำอีกเป็นสิบช้อต ปรับมุมให้ตรง ปรับรูปร่างของกองใบไม้ ฯลฯ แต่ความนุ่มนวลของอารมณ์ที่ได้มันไม่ออกมาเท่าช้อตแรกที่เบี้ยวๆ นี้ ช้อตต่อๆ มา รู้สึกได้ถึงการ "จัดฉาก" อย่างแรง 5555555555 เลยต้องเสนอหัวใจเบี้ยวนี้ล่ะค่ะ ^^

  อ้าว.... ผมใช้คำว่า"เหี่ยว" จิกกัดน้าต๋อยไปด้วยน่ะครับ ช่วยสนใจและเจ็บปวดด้วยฮะ อิอิอิ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 13:21
 • toichatpet
  thaiphotos

  เป็นหัวใจที่อ่อนโยน ถึงแม้จะเหี่ยวบ้างก็ตาม ^^

  มากกกเลยค่ะ รู้สึกในทุกที่ ทุกเวลาที่เดินผ่านใบไม้แสนสวยเหล่านี้ เลยกองไว้เป็นรูปหัวใจ แทนความรักและชื่นชมกับความงามที่ใครๆ อาจมองข้าม ในด้านเทคนิค ช้อตนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากของ รักแรก ที่เลียนแบบไม่ไ้ด้เลยค่ะ คุณอ้น ถ่ายซ้ำอีกเป็นสิบช้อต ปรับมุมให้ตรง ปรับรูปร่างของกองใบไม้ ฯลฯ แต่ความนุ่มนวลของอารมณ์ที่ได้มันไม่ออกมาเท่าช้อตแรกที่เบี้ยวๆ นี้ ช้อตต่อๆ มา รู้สึกได้ถึงการ "จัดฉาก" อย่างแรง 5555555555 เลยต้องเสนอหัวใจเบี้ยวนี้ล่ะค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 13:00
 • toichatpet
  thaiphotos

  สวย

  ลืมขอบคุณ ขอบคุณค้าบ อิอิอิ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 12:54
 • toichatpet
  thaiphotos

  สวยจนเครียดฮะ

  55555555 อ้าว กลายเป็นบาปของช่างภาพเลยค่ะ อย่าเครียดเลย อยากก็ทาน แต่น้อยๆ ค่อยพิจารณาน้า ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 12:54
 • thaiphotos

  เป็นหัวใจที่อ่อนโยน ถึงแม้จะเหี่ยวบ้างก็ตาม ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 12:19
 • thaiphotos

  สวยจนเครียดฮะ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 12:18
 • toichatpet
  redskale

  งามครับ

  ขอบคุณค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 11:20
 • toichatpet
  redskale

  เห็นด้วยครับ

  ขอบคุณค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 11:19
 • toichatpet
  maikun34

  คงเก็บกวาดหน้าบ้านเหนื่อยเลยครับ

  ไม่หรอกค่ะ กวาดไปก็ทำสมาธิไป เหมือนเดินจงกรม พิจารณาไปด้วย ดีนะ อิอิ จะได้ไม่ขี้เกียจ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 11:18
 • toichatpet
  maikun34

  แอบเรียนจัดดอกไม้ด้วยครับ ต้องไปเรียนญี่ปุ่นแล้วครับ

  ไปเรียนสิคะคุณใหม่ อยู่ใกล้แหล่งแล้วเรียนเลย ^^ ฝึกสมาธิ คลายเครียดดีนะคะ พี่เรียนแบบครูพักลักจำ พอละ อิอิ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 11:17
 • toichatpet
  maikun34

  เพราะฉะนั้นผมกินอาหารจะต้องกินให้หมดเสมอครับ

  น่ารักมากค่ะ คุณใหม่ ^^

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 11:15
 • redskale

  งามครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:22
 • redskale

  เห็นด้วยครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:22
 • maikun34

  คงเก็บกวาดหน้าบ้านเหนื่อยเลยครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:12
 • maikun34

  แอบเรียนจัดดอกไม้ด้วยครับ ต้องไปเรียนญี่ปุ่นแล้วครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:12
 • maikun34

  น่ากินมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:11
 • maikun34

  เพราะฉะนั้นผมกินอาหารจะต้องกินให้หมดเสมอครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:11
 • maikun34

  เลยเข้าใจประวัติเทศกาลนี้เลยครับ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 07:11

วันขอบคุณพระเจ้า – Thanksgiving Day
โพสต์เมื่อ วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
เวลา 14:10
เข้าชม 12,289 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/evfcha